توافق نهایی اجرای پروژه انتقال آب به شهر کرمان

نویسنده مطلب
این محتوا چه جامعه هدفی را دنبال می کند؟
استانی
در این مطلب در مورد چه سازمان هایی صحبت شده است؟

دکتر محمدرضا پورابراهیمی در نشست مشترک با استاندارکرمان و مدیرعامل شرکت سهامی مهندسی آب و فاضلاب کشور در زمینه تسریع در اجرای پروژه خط انتقال آب آشامیدنی شهر کرمان افزود: پیگیری ها و توافقات انجام شده در ماه های گذشته موجب شده پروژه بلند مدت انتقال آب از سرشاخه های کارون برای استان های یزد وکرمان عملیاتی شود و مسیر خط انتقال و ردیف بودجه برای این طرح اختصاص پیدا کند.وی اظهار داشت: حجم بالای منابع مورد نیاز از یک سو و متاسفانه کمبود منابع بودجه ای به خاطر شرایط کشور، امکان تامین منابع برای استمرار فعالیت های این پروژهفراهم نشد و این طرح متوقف شد.

دکتر پورابراهیمی تصریح کرد: بخشی از پروژه انتقال آب از سرشاخه های کارون به یزد و کرمان از مسیر رفسنجان اجرایی شده و برای اینکه ما بتوانیم از ظرفیت خط انتقال آب خلیج فارس استفاده کنیم لازم است بخش های باقی مانده اجرای پروژه لوله گذاری از مسیر رفسنجان - کرمان تا کیلومتر ۱۲۷ نهایی شود. وی اظهار داشت: با توجه به توافق انجام شده با مجمع سهامداران شرکت انتقال آب خلیج فارس مبنی بر تخصیص آب صنعت و آشامیدنی به مرکز استان کرمان در صورت اجرای پروژه خط لوله تا منطقه ۱۲۷ کیلومتری کرمان به یزد که از مسیر رفسنجان می گذرد امکان تخصیص و انتقال از خط مذکور برای شهرهای رفسنجان و کرمان مسیر خواهد شد. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به توافقات انجام شده با سازمان برنامه و بودجه و وزارت نیرو همچنین استفاده از ظرفیت منابع داخلی کرمان مقرر شد هزار میلیارد تومان به اجرای این طرح اختصاص پیدا کند تا در اسرع وقت این طرح عملیاتی شود. وی گفت: در این توافق مقرر شد از مبلغ مذکور که حدود هزار میلیارد تومان می باشد، ۵۰ درصد از منابع داخلی استان کرمان و ۵۰ درصد به ۲ روش ۱۰۰میلیارد از اعتبارات ماده ۱۰ و ۱۲ و ۴۰۰ میلیارد از طریق ماده ۵۶ برای تامین مالی از طرف دولت تخصیص پیدا کند. دکتر پورابراهیمی گفت: با توجه به توافقات امروز مقرر شد ۱۰۰ میلیارد از منابع ۱۰ و ۱۲ از طریق وزارت نیرو اختصاص پیدا کند و ۴۰۰ میلیارد از طریق ماده56 با پیگیری کمیسیون اقتصادی مجلس از طریق نظام بانکی تامین مالی خواهد شد.

وی تصریح کرد: مقرر شد از طریق کمیسیون اقتصادی اقدامات در دستور کار قرار گیرد و نشست مرتبط با تامین مالی پروژه نیز بزودی در کمیسیون اقتصادی تشکیل خواهد شد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان داشت: با توجه به توافقات امروز و مذاکرات انجام شده با سازمان برنامه و بودجه و سندیکای انتقال آب خلیج فارس، اجرای عملیات اجرایی تکمیل خط لوله مذکور در طول هفته های آینده اجرایی خواهد شد و این کار مهم می تواند مشکل تامین آب شرب شهر کرمان را در بازه زمانی بلند مدت در کنار تامین آب واحدهای صنعتی تازه تاسیس تامین کند که تحولی بزرگ در بخش اقتصادی و معیشتی مردم کرمان خواهد بود.

همچنین در این نشست علی زینی وند استاندار کرمان، گزارشی در زمینه وضعیت خشکسالی و شرایط وخاص این استان ارائه کرد و گفت: باید به هر نحو ممکن اقدامات لازم از طرف دولت و بخش خصوصی برای تامین آب آشامیدنی کرمان انجام شود.

افزودن نظر

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.