در زمینه واکسیناسیون،والدین الگوی علم گرایی باشند

نویسنده مطلب
Average: 4 (1 vote)
این محتوا چه جامعه هدفی را دنبال می کند؟
ملی
در این مطلب در مورد چه سازمان هایی صحبت شده است؟

اشاره:

موج پنجم کرونا پس از چند ماه تلاش کادر درمان به تازگی فروکش کرده اما در پی بی توجهی برخی از افراد و رعایت نکردن شیوه های بهداشتی و نرسیدن واکسیناسیون به سطح ایمنی، موج ششم همه گیری کووید 19 از آبان ماه در کمین همگان است و این در حالی است که از سوی وزارت آموزش و پرورش بارها خبر بازگشایی مدارس از آبان ماه، اعلام شده است. مساله ای که مهم ترین دغدغه این روزهای والدین شده است. از سویی دگر کارشناسان و متخصصان پزشکی اجتماعی مدارس را یکی از سه کانون مهم و اصلی پخش شدن ویروس کرونا می دانند و بر واکسینه شدن هر چه سریع تر دانش آموزان تاکید می کنند و می گویند خانواده ها در این باره مقاوت نکنند. درهمین زمینه گزارشی تهیه شده که در ادامه قابل مطالعه است.

یک دغدغه مهم کارشناسان و متخصصان امر تنها راه مقابله با ویروس کرونا را واکسیناسیون گسترده در کنار رعایت پروتکل های بهداشتی می دانند و این در حالی است که عده ای از شهروندان همچنان واکسن گریز هستند و با این بی تفاوتی از جانب ایشان بیم آن می رود که موج ششم به زودی چهره سهمگین خود را به همگان نشان دهد.باید گفت تنها راه برگشت به دوران قبل از کرونا و روند عادی زندگی روزمره، واکسیناسیون گسترده و رعایت پروتکل های اجتماعی است تا بتوان پس از گذشت ماه های طولانی اپیدمی کرونا، زندگی را به روال عادی برگرداند. واکسیناسیون دانش آموزان بر اساس آمار دانشگاه علوم پزشکی کرمان تا کنون یک میلون و 823 هزار و 931 نفر نوبت اول و 975 هزار و 802 نفر نوبت دوم واکسن کرونای خود را در استان کرمان تزریق کرده اند. این آمار نشان می دهد هنوز به مرحله ای نرسیده ایم که بتوان با قاطعیت گفت واکسیناسیون کامل انجام شده است. ماجرا به واکسیناسیون هم محدود نمی شود بلکه مسئولان نگران هستند که اگر واکسیناسیون کامل نشود و شرایط به همین شکل باقی بماند، کم کم عادی انگاری و سهل انگاری در قبال کرونا با این تصور که این ویروس محدود شده، موجب اوج مجدد شیوع ویروس شود.

یک سئوال اساسی

سئوال اساسی که در این بین مطرح می شود این است که در چنین شرایطی چرا وزارت آموزش و پرورش بر حضوری شدن مدارس از آبان ماه تاکید دارد؟ وئمتاسفانه آنگونه هم که به نظر می رسد، مسئولان برایئبازگشایی مدارس بیش از هر چیزی روی واکسیناسیون گسترده حساب باز کرده اند اما باید توجه کرد هنوز درصدی از دانش آموزان واکسینه نشده اند و حتی واکسن گریز هستند!

از سویی دگر کارشناسان و متخصصان پزشکی اجتماعی مدارس را یکی از سه کانون مهم و اصلی پخش شدن ویروس کرونا می دانند و بر واکسینه شدن هر چه سریع تر دانش آموزان تاکید می کنند و می گویند خانواده ها در این باره مقاوت نکنند و با تکیه بر علم، الگویی برای عل مگرایی دان شآموزان شوند و در این اتفاق علمی شرکت کنند.

اجباری شدن در این زمینه یک متخصص پزشکی اجتماعی به خبرگزاری ایسنا گفت: خیلی از کشورها دارند به این نتیجه می رسند که واکسیناسیون را در برخی گروه ها از جمله کسانی که با مردم سر و کار دارند، اجباری بکنند و در برخی از کشورهای اروپایی نیز واکسیناسیون دانش آموزان دارد اجباری می شود اما در کشور ما هنوز اجباری نیست و پیش بینی می کنیم با توجه به روند واکسیناسیون در کشور از جمله در سالمندان و ...، در دانش آموزان نیز واکسیناسیون افزایش می یابد و پیش بینی این است هر چه جلوتربرویم اجباری شدن واکسیناسیون را خواهیم داشت. دکتر نوذر نخعی افزود: در خیلی از کشورها زودتر از ایران تزریق واکسن در این گروه را آغاز کرده و حتی برخی کشورها برای کمتر از سن ۱۲ سال و پیش بینی این است سن ۱۲ سال نیز پایین تر می آید زیرا دنیا دارد به این سمت می رود.

نخعی با اشاره به اینکه عارضه ای که منجر به بستری یا مشکل شدید در دانش آموزان با تزریق واکسن کرونا بشود، نداشته ایم، اظهار کرد: مردم باید اطمینان داشته باشند. در خیلی از کشورها از سه سالگی واکسیناسیون کرونا آغاز شده و نتایج خوبی داشته و در کشور ما مدارس باز می شود و نباید کاری بکنیم که بعد حسرت بخوریم کاش فرزندمان را واکسن زده بودیم تا کرونا نمی گرفت. واکسن قابل اعتماد احمدرضا بهر همند فوق تخصص ژنتیک بیمار یهای میکروبی هم در ارتباط با واکسیناسیون کودکان به

خبرنگار ایلنا م یگوید: واکسن سینوفارم در جمعیت زیادی از کودکان در چین مورد استفاده قرار گرفته و به همین دلیل قابل اطمینان است. هم اکنون در آمریکا واکسیناسیون کرونا در کودکان، فقط در سنین ۱۲ تا

۱۷ سال با واکسن فایزر و مدرنا تایید شده است. هنوز مرکز کنترل بیمار یهای آمریکا و سازمان بهداشت جهانی تایید نکرد هاند که سنین کمتر از ۱۲ سال را واکسن کرونا بزنند.

سخن آخر

هرچند که به گفته سخنگوی آموزش و پرورش،این بازگشای یها مرحله به مرحله و با تفویض اختیار به عهده مناطق و مدارس گذاشته شده، اما حضور ایران در میان کشورهایی که بیشترین آمار ابتلا را در ما ههای اخیر تجربه کرد هاند و اذعان برخی مقامات به فاصله آمار رسمی با تلفات واقعی کرونا، نگران یها در این زمینه را تشدید کرده است و از طرفی از پیک بعدی کرونا به عنوان انبار باروتی یاد شده است که هیچ کس نم یخواهد دوباره شعل هور شود. در این میان فقط و فقط واکسیناسیون اقشار مختلف مردمی در کنار رعایت پروتکل های بهداشتی بسیار در کنترل اپیدمی می تواند موثر عمل کند.

افزودن نظر

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.