تیترهای برجسته
نگرانی از کاهش بودجه محیط زیست
«امیکرون » به ایران رسید؟!
تکمیل مراحل طرح شکایت عراق علیه ایران
مازوت نیرو گاه ها تا سال آینده سولفور زدایی شود
۴۰ در صد از نخلهای خوزستان از بین رفتند

افزودن نظر

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

+افزودن نظر

آخرین نظریات

هیچ نظری درج نگردیده است

مطالب این تک شماره

 دقیقا 15 روز پیش بود. درست در شرایطی که جهان هنوز از تب و تاب سویه دلتای کرونا خارج نشده بود، دانشمندان آفریقاییخبر از شناسایی سویه جدیدی از کرونا دادند: «امیکرون ».

تک شماره های مرتبط از سایر نشریات

نشریه زن و اجتماع شماره 8
نشریه زن و اجتماع شماره 7
نشریه آفاق جنوب شماره 82
نشریه زن و اجتماع شماره 6
نشریه روشنفکری شماره 121
نشریه سپهربردسیر شماره 522
نشریه هفتواد شماره 388
نشریه نسیم امید شماره 317