Average: 4 (1 vote)
تیترهای برجسته
چالشهای بزرگترین رویداد معدنی جنوب شرق
120 مدرسه پویش دانا در کرمان احداث میشو د
شهرستان بافت رتبه دوم کشت و تولید زعفران در استان
مردم کرمان نان را گران تر از قیمت مصوب نخرند
۳3 هزار اشتغال منفی در استان کرمان در سال گذشته
در این شماره در مورد چه سازمان هایی صحبت شده است؟

افزودن نظر

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

+افزودن نظر

آخرین نظریات

هیچ نظری درج نگردیده است

مطالب این تک شماره

هیچ مطلبی برای این تک شماره درج نگردیده است

تک شماره های مرتبط از سایر نشریات

نشریه طرح فردا شماره 156
نشریه اقتصاد کرمان شماره202
نشریه طرح فردا شماره 155
نشریه طرح فردا شماره 153
نشریه اقتصاد کرمان شماره 200
نشریه طرح فردا شماره 152
نشریه اقتصاد کرمان شماره 199
نشریه طرح فردا شماره 151