Average: 4 (1 vote)
تیترهای برجسته
واگذاری شرکت زغالسنگ به بخش خصوصی کذب است
کرمان از نظر آب ورشکسته است
رویه وزارت نیرو با چشم انداز تولید انرژی خورشیدی همخوانی ندارد
قطع سپیدارهای ۷۰ ساله در «سِکُنج » کرمان
در این شماره در مورد چه سازمان هایی صحبت شده است؟

افزودن نظر

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

+افزودن نظر

آخرین نظریات

هیچ نظری درج نگردیده است

مطالب این تک شماره

هیچ مطلبی برای این تک شماره درج نگردیده است

تک شماره های مرتبط از سایر نشریات

نشریه طرح فردا شماره 163
نشریه اقتصاد کرمان شماره 209
نشریه طرح فردا شماره 162
نشریه اقتصاد کرمان شماره 208
نشریه طرح فردا شماره 161
نشریه اقتصادکرمانشماره 207
طرح فردا شماره 106
نشریه اقتصاد کرمان شماره 206