تیترهای برجسته
بازرسی هوشمند اصناف زیر ذره بین سامانه جامع تجارت
روند ایدز رو به افزایش است
رصد کرونایی مسافران هوایی با کد ملی وا عمال ممنوعیت های هوشمند
پاکستان بازار خرما را از ایران گرفت!
ارز اختصاصی برای واردات کالاهای اساسی اثر آنچنانی در تنظیم بازار نداشت
در این شماره در مورد چه سازمان هایی صحبت شده است؟

افزودن نظر

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

+افزودن نظر

آخرین نظریات

هیچ نظری درج نگردیده است

مطالب این تک شماره

هیچ مطلبی برای این تک شماره درج نگردیده است

تک شماره های مرتبط از سایر نشریات

نشریه طرح فردا شماره 177
روزنامه طرح فردا شماره 175
نشریه طرح فردا شماره 174
نشریه طرح فردا شماره173
نشریه طرح فردا شماره 172
نشریه طرح فردا شماره 171
نشریه طرح فردا شماره 170
نشریه طرح فردا شماره 169