تیترهای برجسته
واکسیناسیون کامل از ۴۸ میلیون نفر گذر کرد
اقتصاد روستایی به خطر افتاده است
نقص فنی وسایل نقلیه دودزا باید رفع شود
استاندار کرمان: اداره گاز مقصر اصلی کوتاهی در گازرسانی به شهر “درب بهشت” است
تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی همانند سنوات قبل ادامه خواهد یافت
در این شماره در مورد چه سازمان هایی صحبت شده است؟

افزودن نظر

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

+افزودن نظر

آخرین نظریات

هیچ نظری درج نگردیده است

مطالب این تک شماره

هیچ مطلبی برای این تک شماره درج نگردیده است

تک شماره های مرتبط از سایر نشریات

نشریه طرح فردا شماره 169
نشریه طرح فردا شماره 168
نشریه طرح فردا شماره 167
نشریه طرح فردا شماره 166
نشریه طرح فردا شماره 164
نشریه اقتصاد کرمان شماره 210
نشریه طرح فردا شماره 163
نشریه اقتصاد کرمان شماره 209