تیترهای برجسته
سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی حدود ۱۱ درصد است
یارانه نقدی در حکم نوعی رشوه است
به زودی سهام های دولت در ایران خودرو و سایپا واگذار می شود
زیان ۴۰ درصدی سهامداران سهام عدالت
اوایل اسفند به قله موج کرونا می رسیم
در این شماره در مورد چه سازمان هایی صحبت شده است؟

افزودن نظر

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

+افزودن نظر

آخرین نظریات

هیچ نظری درج نگردیده است

مطالب این تک شماره

هیچ مطلبی برای این تک شماره درج نگردیده است

تک شماره های مرتبط از سایر نشریات

نشریه طرح فردا شماره 177
روزنامه طرح فردا شماره 175
نشریه طرح فردا شماره 174
نشریه طرح فردا شماره173
نشریه طرح فردا شماره 172
نشریه طرح فردا شماره 171
نشریه طرح فردا شماره 170
نشریه طرح فردا شماره 169