تیترهای برجسته
لزوم تسریع در اجرای طرح انتقال آب جهت تامین آب آشامیدنی شهر کرمان
استاندار کرمان: دسترسی مردم به مراکز واکسیناسیون تسهیل شود
عرضه اینترنتی کالا در کرمان با ژین مارکت آغاز میشود
برگشت پول به مجردهای بدقول در نهضت ملی مسکن بدون سود است
در این شماره در مورد چه سازمان هایی صحبت شده است؟

افزودن نظر

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

+افزودن نظر

آخرین نظریات

هیچ نظری درج نگردیده است

مطالب این تک شماره

هیچ مطلبی برای این تک شماره درج نگردیده است

تک شماره های مرتبط از سایر نشریات

نشریه طرح فردا شماره 177
روزنامه طرح فردا شماره 175
نشریه طرح فردا شماره 174
نشریه طرح فردا شماره173
نشریه طرح فردا شماره 172
نشریه طرح فردا شماره 171
نشریه طرح فردا شماره 170
نشریه طرح فردا شماره 169