Average: 4 (1 vote)
تیترهای برجسته
کاهش اهدای خون؛ تهدیدی که هر روز جدی تر میشود
مدیران در ما ههای پایانی دولت محکم پای کار باشند
کرمانیان امسال به جشنواره کارآفرینان برتر ، رغبت نشان ندادند
گزارش «کرمان امروز » از عدم تخصیص واکسن به رد ههای سنی پایین در استان کرمان با توجه به حاد بودن اوضاع کرونایی این استان
در این شماره در مورد چه سازمان هایی صحبت شده است؟

افزودن نظر

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

+افزودن نظر

آخرین نظریات

هیچ نظری درج نگردیده است

مطالب این تک شماره

چند هفته است که جنوب شرق کشور درگیر باکرونای نوع دلتا شده است و در این بین استان های سیستان، کرمان و هرمزگان از همه مناطق دیگر

تک شماره های مرتبط از سایر نشریات

نشریه آفاق ورزشی شماره 155
نشریه آفاق ورزشی شماره 153
نشریه آفاق ورزشی شماره 152
نشریه تناوران شماره 410
نشریه آفاق ورزشی شماره 117
شماره 559
شماره 558
شماره 556