تیترهای برجسته
کاهش اهدای خون؛ تهدیدی که هر روز جدی تر میشود
مدیران در ما ههای پایانی دولت محکم پای کار باشند
کرمانیان امسال به جشنواره کارآفرینان برتر ، رغبت نشان ندادند
گزارش «کرمان امروز » از عدم تخصیص واکسن به رد ههای سنی پایین در استان کرمان با توجه به حاد بودن اوضاع کرونایی این استان
در این شماره در مورد چه سازمان هایی صحبت شده است؟

افزودن نظر

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

+افزودن نظر

آخرین نظریات

هیچ نظری درج نگردیده است

مطالب این تک شماره

چند هفته است که جنوب شرق کشور درگیر باکرونای نوع دلتا شده است و در این بین استان های سیستان، کرمان و هرمزگان از همه مناطق دیگر

تک شماره های مرتبط از سایر نشریات

نشریه زن و اجتماع شماره 14
نشریه زن و اجتماع شماره 13
نشریه زن و اجتماع شماره 12
نشریه زن و اجتماع شماره 11
زن و اجتماع شماره 10
زن و اجتماع شماره 9
نشریه زن و اجتماع شماره 8
نشریه زن و اجتماع شماره 7