تیترهای برجسته
کوتاهی درزمینه تامین واکسن خیانت است
ابربحران آب را در کرمان ساده گرفته ایم!
هرگز رابطه سببی و نسبی و فشار در انتخاب وزیران نقش نداشته است
با همکاری هلال احمر کرمان: به بیماران نیازمند کرونایی دستگا ههای اکسیژن ساز داده میشود
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرمان: با اجرای تفکیک زباله ماشین های زباله گرد غیرمجاز ساماندهی می شوند
در این شماره در مورد چه سازمان هایی صحبت شده است؟

افزودن نظر

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

+افزودن نظر

آخرین نظریات

هیچ نظری درج نگردیده است

مطالب این تک شماره

رییس جمهوری :هرگز رابطه سببی و نسبی و فشار در انتخاب وزیران نقش نداشته است

تک شماره های مرتبط از سایر نشریات

نشریه زن و اجتماع شماره 14
نشریه زن و اجتماع شماره 13
نشریه زن و اجتماع شماره 12
نشریه زن و اجتماع شماره 11
زن و اجتماع شماره 10
زن و اجتماع شماره 9
نشریه زن و اجتماع شماره 8
نشریه زن و اجتماع شماره 7