تیترهای برجسته
استاندار کرمان خواستار شد: مردم به خاطر جان خودشان و کادر درمان بیشتر مراعات کنند تا از این سختی عبور کنیم
مدیر کل کمیتها مدادا ستان: ه ماکنون ۴۵۰ فرزند یتیم تحت حمایت کمیته امداد کرمان فاقد حامی هستند
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کرمان: پزشکان موظفند از لیست داروهای به روز ایران، دارو تجویز کنند
در این شماره در مورد چه سازمان هایی صحبت شده است؟

افزودن نظر

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

+افزودن نظر

آخرین نظریات

هیچ نظری درج نگردیده است

مطالب این تک شماره

هیچ مطلبی برای این تک شماره درج نگردیده است

تک شماره های مرتبط از سایر نشریات

نشریه زن و اجتماع شماره 4
نشریه زن و اجتماع شماره 159
نشریه کارمانیا شماره 38
نشریه زن و اجتماع شماره 158
نشریه زن و اجتماع شماره 157
نشریه آفاق ورزشی شماره 155
نشریه آفاق ورزشی شماره 153
نشریه آفاق ورزشی شماره 152