Average: 4 (1 vote)
تیترهای برجسته
کارگران همچنان درانتظار واکسیناسیون
استاندار کرمان: هدایت سرمایه های راکد مردم به سمت ایجاد واحدهای تولیدی کوچک به رونق و توسعه منجر میشود
چرا اسامی محتکران دارو منتشر نمیشود؟
هیچگونه کمبودی در تامین کود مورد نیاز استان وجود ندارد
در این شماره در مورد چه سازمان هایی صحبت شده است؟

افزودن نظر

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

+افزودن نظر

آخرین نظریات

هیچ نظری درج نگردیده است

مطالب این تک شماره

داستان احتکار ریشه در چند قرن دارد و صحبت امروز و دیروز نیست.

تک شماره های مرتبط از سایر نشریات

نشریه زن و اجتماع شماره 157
نشریه آفاق ورزشی شماره 155
نشریه آفاق ورزشی شماره 153
نشریه آفاق ورزشی شماره 152
نشریه تناوران شماره 410
نشریه آفاق ورزشی شماره 117
شماره 559
شماره 558