تیترهای برجسته
پروانه کار رانندگانی که واکسن کرونا دریافت نکنند تمدید نمیشود
استان کرمان نیز به جمع تولید کنندگان دارویی در کشور پیوست
استاندار کرمان: نهادهای امنیتی ملزم به ورود و شناسایی افرادی هستند که از مطالبات کارگران، سوء استفاده میکنند
در این شماره در مورد چه سازمان هایی صحبت شده است؟

افزودن نظر

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

+افزودن نظر

آخرین نظریات

هیچ نظری درج نگردیده است

مطالب این تک شماره

هیچ مطلبی برای این تک شماره درج نگردیده است

تک شماره های مرتبط از سایر نشریات

نشریه زن و اجتماع شماره 8
نشریه زن و اجتماع شماره 7
نشریه زن و اجتماع شماره 6
نشریه زن و اجتماع شماره 5
نشریه زن و اجتماع شماره 4
نشریه زن و اجتماع شماره 159
نشریه کارمانیا شماره 38
نشریه زن و اجتماع شماره 158