Average: 4 (1 vote)
تیترهای برجسته
استاندار کرمان: مدیران موظفند فعال بودن اقتصاد روستاها را در اولویت قرار دهند
فعالیت هشت پایگاه ثابت ویژه واکسیناسیون دانش آموزان در شهر کرمان
مهلت پرداخت وام ودیعه مسکن تا بهمن ماه خواهد بود
در این شماره در مورد چه سازمان هایی صحبت شده است؟

افزودن نظر

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

+افزودن نظر

آخرین نظریات

هیچ نظری درج نگردیده است

مطالب این تک شماره

در چند سال اخیر به خصوص با توجه به حمله کرونا به کسب و کار مردم بسیار شاهد هستیم که عده ای دست به اعتراض می زنند و در این زمینه دولت در برخی موارد به مساعد تهایی می پردازد و در بسیاری از موارد البته یا وعده غیراجرایی می

تک شماره های مرتبط از سایر نشریات

نشریه زن و اجتماع شماره 159
نشریه کارمانیا شماره 38
نشریه زن و اجتماع شماره 158
نشریه زن و اجتماع شماره 157
نشریه آفاق ورزشی شماره 155
نشریه آفاق ورزشی شماره 153
نشریه آفاق ورزشی شماره 152
نشریه تناوران شماره 410