Average: 4 (1 vote)
تیترهای برجسته
برای ۲۵ هزار شغل از دست رفته چاره ای اندیشید هایم؟
حرکت به سمت هوشمندسازی نظام مالیاتی، رعایت عدالت و رضایت حداکثری مودیان
هر خانوار چهار نفره باید منتظر یارانه ۸۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومانی باشد
در این شماره در مورد چه سازمان هایی صحبت شده است؟

افزودن نظر

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

+افزودن نظر

آخرین نظریات

هیچ نظری درج نگردیده است

مطالب این تک شماره

هیچ مطلبی برای این تک شماره درج نگردیده است

تک شماره های مرتبط از سایر نشریات

نشریه زن و اجتماع شماره 159
نشریه کارمانیا شماره 38
نشریه زن و اجتماع شماره 158
نشریه زن و اجتماع شماره 157
نشریه آفاق ورزشی شماره 155
نشریه آفاق ورزشی شماره 153
نشریه آفاق ورزشی شماره 152
نشریه تناوران شماره 410