شکایت های متعدد وادامه دار شهبازحسن پور بیگلری ازخبرنگاران ومطالبه گران

نویسنده مطلب
این محتوا چه جامعه هدفی را دنبال می کند؟
استانی
در این مطلب در مورد چه سازمان هایی صحبت شده است؟

گروه جامعه:

شکایتهای ادامه‌دار شهباز‌حسنپور، نماینده سیرجان و بردسیر و حواشی پیرامون آن، باعث انتقادات گسترده جامعه نخبگانی در سطح استان کرمان و شهرستانهای سیرجان و بردسیر نسبت به این اقدام عجیب وی گردیده است. طبق اطلاعات به دست آمده شهباز‌حسنپور شکایات متعددی از فعالین سیاسی، رسانهای و مطالبه گری نموده است که شاید بتوان گفت اتفاق نادری در بین سایر نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. حسنپور که بیش از یک دهه در مجلس شورای اسلامی ماندگار بوده است، بعد از انتخابات سال 389 و اختلاف تقریبی 2 1هزار رأی با شخص دوم حوزه انتخابیه، در اقدامی عجیب و قابل تأمل شروع به شکایت از منتقدین کرد. خیل کثیری از فعالیت حوزه سیاسی شهرستان، احساس خطر و از دست دادن جایگاه اجتماعی و پایگاه رأی او را یکی از احتمالات پشت پرده این مسئله عنوان کرده‌اند، مسئله‌ای که در صورت حقیقی بودن، قطعاً نشان از قدرت گرفتن بسیار زیاد نیروهای جوان و انقلابی در شهرستانهای سیرجان و بردسیر است، مسئلهای که به‌زودی تمام معادلات را تغییر خواهد داد و پایانی بر قدرت سیاسی کانونهای قدرت خواهد بود. شکایت از منتقدین در حوزه سیاست،کار نامناسبی است که کمتر فعال سیاسی به سمت آن خواهد رفت مگر آنکه احساس خطر بسیار داشته باشد و تعبیر آن را شاید نزدیک بودن پایان قدرت سیاسی آنان،خاطرنشان کرده اند. لشکر جوانان مؤمن و انقلابی وارد میدان مطالبه آرمانهای انقلاب شوند رهبر معظم انقلاب در نشست تصویری با نمایندگان تشکلهای دانشجویی مورخ ۲۸ ارد بهشت ۱۳۹۹ به جوانان میهن «برافراشته نگهداشتن پرچم آرمانخواهی و مطالبه گری » را توصیه کردند.

ایشان افزودند: «ممکن است همه مطالبات قابل اجرا نباشد اما مهم این است که بازگو شود تا اصل بسیار با ارزش آرمانخواهی همچنان زنده و پرنشاط بماند و اجازه ندهد راه انقلاب گم یا منحرف شود. »

رهبر انقلاب «عدالتخواهی، رفع فساد و در نهایت  ایجاد تمدن اسلامی » را از مظاهر آرمان خواهی دانستند و افزودند: «مطالبه گری طبعاً نوعی اعتراض و تأکید بر رفع مشکلات و نقایص موجود است و اگر جوانان مؤمن و پاک این پرچم را زمین بگذارند، ممکن است کسانی آن را سردست بگیرند که هدفشان ضربه زدن به نظام است نه حل مشکلات مردم. »

حضرت آیت ا... خامنه‌ای نیز همچنین در تاریخ هشتم خرداد ۱۳۹۷ در دیدار با دانشجویان تأکید کردند:«لشکر جوانان مؤمن و انقلابی باید وارد میدان مطالبه دائم و هوشیارانه آرمانها و کمک به تحقق اهداف انقلاب شود. »

رهبر معظم انقلاب، صراحت و شجاعت در مطالبه آرمانها را با همان زبان ویژه جوانان مؤمن و انقلابی، کاملاً ضروری برشمردند و افزودند: «باید در افکار عمومی اشرافی گری و وابستگی فکری نفی و طرد شود. » استراتژی شکستخورده شکایت از خبرنگاران و فعالین سیاسی طبق شنیده ها محمدرضا پور ابراهیمی، نماینده کرمان و راور نیز در هفته گذشته از یکی از فعالین سیاسی استان کرمان در خصوص چندین سؤال منتشرشده جهت شفافسازی، شکایت نموده است. این اقدام پور ابراهیمی و توالی آن با شکایت حسنپور، واکنش بسیاری از فعالین سیاسی استان را به دنبال داشت. دغدغه اصلی فعالین رسانهای و سیاسی، استمرار این حرکت ناپسند در حوزه سیاست و جای گزینی شکایت بهجای پاسخگویی و شفافسازی است، متأسفانه به نظر میرسد شهباز حسنپور، پایههای مسئله شکایت گسترده از مطالبه گران و منتقدین را پی‌ریزی کرده است و نمایندگانی نیز همین روال اشتباه را ادامه میدهند. استراتژی شکستخورده شکایت از خبرنگاران و فعالین سیاسی توسط شهباز حسنپور، قطعاً با توجه به همت و وحدت نیروهای جریان انقلاب در استان و جوانان پایکار وجهادی و نیروهای آتش به اختیار و دلسوز، ضررها و لطمات سیاسی بسیاری به وجهه و پایگاه مردمی او وارد خواهد کرد، کما اینکه تا همینالان این مسئله شکایتها، باعث ریزشهای بسیاری در پایگاه اجتماعی او شده است. گفتنی است فعالین سیاسی استان، برنامه‌ها و اقدامات بسیاری را جهت حمایت قاطعانه و جدی از مطالبه گران مورد شکایت واقع شده توسط نمایندگان در دستور کار دارند.

افزودن نظر

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.