تیترهای برجسته
بسیج تکیه گاه دغدغه مندان انقلاب است
خواستار افزایش روحیه ی مطالبه گری بانوان شهرستان شد
انتقاد رییس مجمع نمایندگان کرمان از عدم فرهنگسازی و بازاریابی در بحث انرژی خورشیدی
۲۰۰۰ مگاوات انرژی خورشیدی در استان کرمان را ه اندازی میشود
در این شماره در مورد چه سازمان هایی صحبت شده است؟

Comments

افزودن نظر

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

+افزودن نظر

آخرین نظریات

مطالب این تک شماره

هیچ مطلبی برای این تک شماره درج نگردیده است

تک شماره های مرتبط از سایر نشریات

روزنامه پیام ما شماره 2214
روزنامه پیام ما شما 2213
نشریه شیرگان شماره 160
روزنامه پیام ما شماره2211
روزنامه پیام ما شماره 2210
نشریه پردیس جنوب شماره 18
نشریه هفتواد شماره 381
روزنامه پیام ما شماره 2208