Average: 4 (3 votes)
تیترهای برجسته
وضعيت شكننده اي در كرمان داريم
با حضور و مشاركت مردم در انتخابات 1400 يك كشور مقتدر در سطح بين المللي رخ مي نمايد
كميته امداد با ورود حرفه اي و شايسته به حوزه اشتغال در اين زمينه خوش درخشيده است
در این شماره در مورد چه سازمان هایی صحبت شده است؟

افزودن نظر

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

+افزودن نظر

آخرین نظریات

هیچ نظری درج نگردیده است

مطالب این تک شماره

هیچ مطلبی برای این تک شماره درج نگردیده است

تک شماره های مرتبط از سایر نشریات

final-print-payamema-2066
نشریه نسیم امید شماره 285
نشریه هفتواد شماره 356
روزنامه پیام ما شماره 2065
روزنامه پیام ما شماره 2064
نشریه سپهربردسیر شماره 490
روزنامهپیام ما شماره 2063
نشریه هفتواد شماره 355