Average: 4 (1 vote)
تیترهای برجسته
حتی یک روز هم ادامه روند نرخ ارز ترجیحی به صلاح کشور نیست
عملکرد استان کرمان در حوزه محرومیت زدایی و اشتغال زایی بسیار ضعیف
2باند قاچاق دارو و زمین خواری در استان کرمان منهدم شد
21 هزار خانواده در شرق استان کرمان تحت پوشش کمیته امداد هستند
در این شماره در مورد چه سازمان هایی صحبت شده است؟

افزودن نظر

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

+افزودن نظر

آخرین نظریات

هیچ نظری درج نگردیده است

مطالب این تک شماره

هیچ مطلبی برای این تک شماره درج نگردیده است

تک شماره های مرتبط از سایر نشریات

روزنامه پیام ما شماره2129
روزنامه پیام ما شماره 2128
نشریه نسیم امید شماره
روزنامه پیام ما شماره 2126
روزنامه پیام ما شماره 2125
نشریه روشنفکری شماره 112
نشریه سپهر بردسیر شماره 500
روزنامه پیام ما شماره 2124