Average: 4 (1 vote)
تیترهای برجسته
تحویل پانصد واحد مسکونی به روستاییان کرمان
کرمان در مدیریت کرونا جزو استان های موفق کشور است
تزریق ۵۳ میلیون دوز واکسن کرونا در کشور
استفاده از «شاد » امسال هم برای همراه اولی ها رایگان است
در این شماره در مورد چه سازمان هایی صحبت شده است؟

افزودن نظر

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

+افزودن نظر

آخرین نظریات

هیچ نظری درج نگردیده است

مطالب این تک شماره

هیچ مطلبی برای این تک شماره درج نگردیده است

تک شماره های مرتبط از سایر نشریات

روزنامه پیام ما شماره 2136
روزنامه پیام ما شماره2129
روزنامه پیام ما شماره 2128
نشریه نسیم امید شماره
روزنامه پیام ما شماره 2126
روزنامه پیام ما شماره 2125
نشریه روشنفکری شماره 112
روزنامه پیام ما شماره 2124