Average: 4 (1 vote)
تیترهای برجسته
بیش از 60 درصد حوادث استان کرمان مربوط به سوانح جاده ای و ترافیکی است
امنیت کرمان تامین نباشد، سرریز ناامنی به استان های دیگر وارد می شود
ضرورت واکسیناسیون دانش آموزان 12 تا 18 سال تا 20 مهر1400
بیش از دو هزار طرح اشتغال توسط کمیته امداد در استان کرمان ایجادشده است
مدیرکل بهزیستی استان: 8 درصد جمعیت کرمانی ها را سالمندان تشکیل میدهند

افزودن نظر

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

+افزودن نظر

آخرین نظریات

هیچ نظری درج نگردیده است

مطالب این تک شماره

هیچ مطلبی برای این تک شماره درج نگردیده است

تک شماره های مرتبط از سایر نشریات

روزنامه پیام ما شماره2129
نشریه نسیم امید شماره
روزنامه پیام ما شماره 2128
روزنامه پیام ما شماره 2126
نشریه روشنفکری شماره 112
روزنامه پیام ما شماره 2125
روزنامه پیام ما شماره 2124
نشریه سپهر بردسیر شماره 500