Average: 4 (1 vote)
تیترهای برجسته
دکتر پور ابراهیمی: تعویق اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده غیرقابل قبول است
استاندار کرمان: بنیاد مستضعفان در یکی دیگر از مناطق محروم کرمان مستقر میشود
عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی: مذاکرات هسته ای عزت مندانه می تواند راهگشا باشد
در این شماره در مورد چه سازمان هایی صحبت شده است؟

افزودن نظر

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

+افزودن نظر

آخرین نظریات

هیچ نظری درج نگردیده است

مطالب این تک شماره

هیچ مطلبی برای این تک شماره درج نگردیده است

تک شماره های مرتبط از سایر نشریات

روزنامه پیام ما شماره 2167
روزنامه پیام ما شماره 2166
نشریه سپهربردسیر شماره 507
نشریه نسیم امید شماره 3020
روزنامه پیام ما شماره 2163
روزنامه پیام ما شماره 2162
روزنامه پیام ما شماره 2160
نشریه سپهر بردسیر شماره 506