هرگز رابطه سببی و نسبی و فشار در انتخاب وزیران نقش نداشته است

نویسنده مطلب
این محتوا چه جامعه هدفی را دنبال می کند؟
ملی
در این مطلب در مورد چه سازمان هایی صحبت شده است؟

رییس جمهوری :هرگز رابطه سببی و نسبی و فشار در انتخاب وزیران نقش نداشته است

رییس دولت سیزدهم یادآور شد: هرگز رابطه سببی، نسبی، خانوادگی فشار از فرد، جریان و حزبی مطلقا در پیشنهاد و انتخاب وزرا نقش نداشته است.مرا می شناسید کسی نیستم که بخواهم با فشار و تحمیل فردی را انتخاب کنم و این در روحیه من نیست. البته پیشنهاد افراد مختلف و دلسوزان را بررسی کردیم. در ارتباط با کار شاید ترکیب را طوری ببینید که هر کدام از یک بخش و جایی هستند که باید بگویم این ترکیب، یک تشکل یا حزب سیاسی نبود که هر کسی در این تشکل بوده، همه را در این کابینه بگذاریم. سعی کردیم افراد شایسته را از بخش های مختلف پیگیری و آنان را معرفی کنیم برای همین این جهت هم مورد تاکید و توجه بوده است. رییس جمهوری گفت: در بررسی وضعیت و صلاحیت وزرا تلاش شده به این محورهایی که همواره مورد تاکید رهبری است و همه ما بنده به عنوان طلبه و شما تلاش کنیم افرادی که می خواهیم به کار گماریم حتما کارآمدی مورد توجه باشد ارزشی بودن مساله محوری باشد توجه به مردم و مردم گرایی مورد تاکید باشد جوان و نیروی جوان مورد تاکید باشد و ما تلاشمان این است که این شاخص ها قابل توجه باشد. وی افزود: در این که شرایط کشور شرایطی است که باید همکارانی داشته باشیم که برون رفت از این شرایط را بتوانند تسهیل کند . رییسی در ادامه به بررسی کارنامه وزیران پیشنهادی دولت پرداخت و گفت: در وزارت آموزش و پرورش چند سند تحول وجود دارد که در دوره انتخابات تاکید کردیم، فرهنگ و آینده سازان در کشور و معلمان و فرهنگیان موضوع با اهمیتی است، توجه به توانمندی معیشتی و علمی فرهنگیان مورد توجه ماست، حتما فرهنگیان بدانند در برنامه دولت توجه ویژه به فرهنگیان به ویژه طرح رتبه بندی مورد توجه است که با همکاری مجلس دنبال می کنیم. علاوه بر این مساله توجه به سند تحول آموزش و پرورش مورد تاکید ماست.توجه به مساله شورای عالی آموزش و پرورش بسیاری مهم بوده است و بررسی کنید روسای جمهوری در ادوار گذشته چند نفر در این جلسات شرکت کردند، انشالله در مسائل مهم شورای عالی آموزش و پرورش را تشکیل م یدهیم.

افزودن نظر

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.