هشدار به افرادی که فقط یک دز واکسن را تزریق کرد ه اند

نویسنده مطلب
این محتوا چه جامعه هدفی را دنبال می کند؟
ملی
در این مطلب در مورد چه سازمان هایی صحبت شده است؟

ایسنا نوشت: رئیس گروه بیماری های واگیر دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: وقتی ما واکسن م یزنیم تا زمانی که دز دوم و سوم را نزده ایم، نه تنها از بیماری مصون نیستیم، بلکه به علت سهل انگاری و احساس امنیت کاذب، بیشتر در معرض خطر ابتلا قرار می گیریم. فیض الله برزگر اظهار کرد: بعد از واکسینه شدن هم ممکن است با ابتلا به موارد خفیف، ناقل ویروس باشیم و به همین سبب باید پس از تزریق واکسن هم پروتکل های بهداشتی را رعایت کنیم. وی تصریح کرد: زمانی که همه مردم در مقابل ویروس کرونا واکسینه شدند می توان محدودیت ها را مرحله به مرحله حذف کرد، اما در اوج اپیدمی هیچ کس حتی افراد واکسینه مصونیت کامل ندارند. وی با اشاره به این که ما باید تلاش کنیم تا به شعار سازمان جهانی بهداشت عمل کنیم که هیچ کس با واکسن ایمن نخواهد شد؛ مگر اینکه همسایه او نیز واکسینه شده باشد تا جامعه نسبتاً ایمنی داشته باشیم، اظهار کرد: مردم به شایعات در خصوص واکسن کرونا توجهی نکنند و در نظر داشته باشند که ایمنی واکسیناسیون همچنان به علت تزریق نکردن دز دوم، و سوم ناقص است.برزگر گفت: هر واکسنی اگر در دسترس قرار گرفت، بهتر است افراد نسبت به تزریق آن اقدام کنند، زیرا فواید واکسن کرونا بسیار بیشتر از عوارض خود بیماری و سرگردانی و پرداخت هزینه درمان بیمارستانی و عوارض بعد از گرفتاری این بیماری است.

افزودن نظر

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.