واکنش آموزش و پرورش به ارائه نشدن کارنامه دانش آموز به مادر

نویسنده مطلب
این محتوا چه جامعه هدفی را دنبال می کند؟
ملی
در این مطلب در مورد چه سازمان هایی صحبت شده است؟

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در واکنش به خبر ارائه نکردن کارنامه دانش آموز به مادر گفت: هیچ فرقی بین پدر و مادر برای انجام کارهای دانش آموز از جمله،گرفتن کارنامه وجود ندارد اما در مواقعی مانند طلاق، حضانت دانش آموز در اختیار هر فردی که باشد، پرونده را به او می دهند.

ا خبرنگار ایلنا در واکنش به ممنوعیت مدارس از دادن پرونده و کارنامه تحصیلی دانش آموزان به مادران و ارسال یک سری پیامک به برخی از مادران به این منظور که ضرورت دارد برای دریافت کارنامه یا پرونده تحصیلی دانش آموز، صرفا پدر دانش آموز به مدرسه مراجعه کند، توضیح داد: در ابتدا باید درباره این مورد به خصوص تحقیق شود، زیرا به طور طبیعی والدین که برای ثبت نام دانش آموزان اقدام می کنند می توانند برای پیگیری امور فرزندان خود که از جمله آن ها گرفتن کارنامه و یا پرونده تحصیلی است به مدرسه مراجعه کنند. معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در خصوص ارائه کارنامه یا پرونده تحصیلی به پدر یا مادری که حضانت فرزند را به عهده دارد، گفت: در شرایطی که پدر و مادر از هم جدا می شوند اگر که انحصارا حضانت فرزند در اختیار پدر باشد، طبیعتا این موضوع شرایط خاص خودش را دارد. حکیم زاده با اشاره به اینکه لزومی ندارد در شرایط عادی صرفا پدر به مدرسه مراجعه کند، بیان کرد: در شرایط عادی چنین اتفاقی نمی افتد یعنی به گونه ای نیست که کارنامه صرفا به پدر داده شود. در حال حاضر و در وضعیت طبیعی خانواده های دانش آموزان یعنی چه پدر و چه مادر به راحتی به مدرسه مراجعه کرده و کارنامه ها را دریافت می کنند. او در واکنش به اینکه برای برخی مادرها پیامکی مبنی بر ارائه کارنامه صرفا به پدر، ارسال شده است، گفت: این مورد که به مادر پیامک ارسال شده که پدر باید برای دریافت کارنامه مراجعه کند، احتمالا یک مورد خاص بوده که باید در جایگاه خود مورد بررسی قرار بگیرد و من تا جزییات امر را ندانم نمی توانم اظهار نظر قطعی داشته باشم. حکیم زاده خاطرنشان کرد: به طور کلی برای خانواد ههایی که مشکلی ندارند و والدین از هم جدا نشد ه اند، هیچ فرقی بین پدر و مادر برای انجام کارهای دانش آموز از جمله گرفتن کارنامه وجود ندارد. این مورد را حتی می توانید از خیلی خانواد هها سوال کنید و ببینید مشکلی در این زمینه تاکنون وجود نداشته است. معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد: هر یک از پدر و مادرها می توانند برای پیگیری امور تحصیلی فرزند خود به مدرسه مراجعه کنند.

"عباس سلطانیان" مدیرکل دفتر متوسطه نظری آموزش و پرورش در واکنش به این موضوع اظهار داشت: در بسیاری از مدارس روال به این صورت است که پدر و مادرها نسبت به دریافت کارنامه فرزند خود اقدام می کنند و مدیر مدرسه با شناختی که نسبت به خانواده دارد و می داند که با هم زندگی می کنند و مساله ای ندارند پرونده یا کارنامه را به آن ها تحویل می دهد.

افزودن نظر

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.