Average: 4 (2 votes)
تیترهای برجسته
سید محمد موسوی پیشکسوت ورزش: مشارکت زنان در ورزش محرکی برای ارتقای کیفی زندگی اجتماعی است
رضایت مدیرکل دفتر برنامه ریزی وزارت ورزش از رعایت تناسب بین حوزه ورزش و جوانان در کرمان
در این شماره در مورد چه سازمان هایی صحبت شده است؟

افزودن نظر

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

+افزودن نظر

آخرین نظریات

هیچ نظری درج نگردیده است

مطالب این تک شماره

هیچ مطلبی برای این تک شماره درج نگردیده است

تک شماره های مرتبط از سایر نشریات

روزنامه کرمان امروز شماره 3538
روزنامه کرمان امروز شماره 3537
روزنامه کرمان امروز شماره 3536
روزنامه کرمان امروز شماره3535
روزنامه کرمان امروز شماره 3534
روزنامه کرمان امروز شماره 3533
روزنامه کرمان امروز شماره 3532
روزنامه کرمان امروز شماره 3531