Average: 4 (1 vote)
تیترهای برجسته
مامسئولان در هر مقامی که هستیم باید پذیرای انتقادات و پیشنهادات رسانه ها باشیم
دکتر سالاری رئیس دادگستری بردسیر در مراسم نمازجمعه : حمایت حداکثری قانون در حمایت سرمایه گذاری و حفظ بیت المال بکار خواهیم بست
رای 84 درصدی مردم استان کرمان به رئیس جمهور منتخب
امام جمعه بردسیر کاز شاخص های مدیران موفق فرصت محوری و تبدیل تهدیدها به فرصت است
در این شماره در مورد چه سازمان هایی صحبت شده است؟

افزودن نظر

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

+افزودن نظر

آخرین نظریات

هیچ نظری درج نگردیده است

مطالب این تک شماره

هیچ مطلبی برای این تک شماره درج نگردیده است

تک شماره های مرتبط از سایر نشریات

روزنامه پیام ما شماره 2135
نشریه نسیم امید شماره 297
نشریه هفتواد شماره 368
روزنامه پیام ماشماره 2134
روزنامه پیام ما شماره 2133
روزنامه پیام ما شماره 2132
روزنامه پیام ما شماره 2131
روزنامه پیام ما شماره 2136