آمار زنان تحصيل كرده استان كرمان بيشتر از ساير استان هاست

نویسنده مطلب
Average: 4 (1 vote)
این محتوا چه جامعه هدفی را دنبال می کند؟
استانی
در این مطلب در مورد چه سازمان هایی صحبت شده است؟

مديركل امور بانوان و خانواده استانداري كرمان عنوان كرد آمار زنان تحصيل كرده استان كرمان بيشتر از ساير استان ها است.

فاطمه السادات حسيني در اولين ماه جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان كرمان در سال جديد كه در ارتباط ويدئوكنفرانس با حضور معاون رييس جمهور در امور زنان و خانواده برگزار شد، گفت: حمايت استانداران و مديران از حوزه زنان موجب شده ما در حوزه هاي مختلف رتبه هاي خوبي در كشور كسب كنيم .وي افزود : سند وضعيت زنان و خانواده استان كرمان در شوراي برنامه ريزي مصوب شده و 50 طرح در استان

اجرا كرديم كه حدود 5 ميليارد تومان براي اجراي اين طرح ها اعتبار تخصيص يافت .حسيني تصريح كرد : يكي از مهمترين نيازهاي استان كرمان و حتي كشور بحث استفاده از ظرفيت سازمان هاي مردم نهاد بود كه اقدامات چشمگيري در اين زمينه انجام

داديم. مديركل امور بانوان و خانواده استانداري كرمان طرح ( كمند ) با محوريت دانشگاه شهيد باهنر، طرح ياري گران زندگي، اعطاي

تسهيلات به زنان كارآفرين روستايي، طرح جهش حركت، تعامل و همكاري با بانك توسعه تعاون در راستاي حمايت از زنان كارآفرين روستايي و ... را از جمله طرح هاي در حال اجرا يا ددستور كار در استان كرمان برشمرد.

 

وي از بروكراسي اداري در صدور مجوزها انتقاد كرد و افزود : در راستاي ارتقاي جايگاه زنان طرح ها و برنامه هاي زيادي با محورهاي فرهنگي، اقتصادي، سلامت و ورزش، اجتماعي و ... در استان كرمان داريم و براي هر سال

براساس چالش ها و آسيب ها طرهاي جديدي را تدوين يا طرح هاي قبلي را به روزرساني مي كنيم.

 

حسيني آمار زنان تحصيل كرده استان كرمان را بيشتر از ساير استان ها اعلام كرد و در ادامه با اشاره به اينكه در سال جاري برنامه هاي

امور بانوان و خانواده در پنج محور و 20 طرح مهم فرهنگي تدوين شده است، عنوان كرد : يكي از طرح هاي بسيار مهم ( جهش

حركت) است كه در سال گذشته جهش توليد ) كليد خورد و هدف ما تجميع ظرفيت هاي دولتي و خصوصي و پرهيز از موازي كاري بود كه به منظور ساماندهي و اشتغال خانواده هاي روستائي، دنبال میشود

افزودن نظر

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.