آمار زنان تحصيل كرده استان كرمان بيشتر از ساير استان هاست

نویسنده مطلب
این محتوا چه جامعه هدفی را دنبال می کند؟
استانی
در این مطلب در مورد چه سازمان هایی صحبت شده است؟

مديركل امور بانوان و خانواده استانداري كرمان عنوان كرد آمار زنان تحصيل كرده استان كرمان بيشتر از ساير استان ها است.

فاطمه السادات حسيني در اولين ماه جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان كرمان در سال جديد كه در ارتباط ويدئوكنفرانس با حضور معاون رييس جمهور در امور زنان و خانواده برگزار شد، گفت: حمايت استانداران و مديران از حوزه زنان موجب شده ما در حوزه هاي مختلف رتبه هاي خوبي در كشور كسب كنيم .وي افزود : سند وضعيت زنان و خانواده استان كرمان در شوراي برنامه ريزي مصوب شده و 50 طرح در استان

اجرا كرديم كه حدود 5 ميليارد تومان براي اجراي اين طرح ها اعتبار تخصيص يافت .حسيني تصريح كرد : يكي از مهمترين نيازهاي استان كرمان و حتي كشور بحث استفاده از ظرفيت سازمان هاي مردم نهاد بود كه اقدامات چشمگيري در اين زمينه انجام

داديم. مديركل امور بانوان و خانواده استانداري كرمان طرح ( كمند ) با محوريت دانشگاه شهيد باهنر، طرح ياري گران زندگي، اعطاي

تسهيلات به زنان كارآفرين روستايي، طرح جهش حركت، تعامل و همكاري با بانك توسعه تعاون در راستاي حمايت از زنان كارآفرين روستايي و ... را از جمله طرح هاي در حال اجرا يا ددستور كار در استان كرمان برشمرد.

 

وي از بروكراسي اداري در صدور مجوزها انتقاد كرد و افزود : در راستاي ارتقاي جايگاه زنان طرح ها و برنامه هاي زيادي با محورهاي فرهنگي، اقتصادي، سلامت و ورزش، اجتماعي و ... در استان كرمان داريم و براي هر سال

براساس چالش ها و آسيب ها طرهاي جديدي را تدوين يا طرح هاي قبلي را به روزرساني مي كنيم.

 

حسيني آمار زنان تحصيل كرده استان كرمان را بيشتر از ساير استان ها اعلام كرد و در ادامه با اشاره به اينكه در سال جاري برنامه هاي

امور بانوان و خانواده در پنج محور و 20 طرح مهم فرهنگي تدوين شده است، عنوان كرد : يكي از طرح هاي بسيار مهم ( جهش

حركت) است كه در سال گذشته جهش توليد ) كليد خورد و هدف ما تجميع ظرفيت هاي دولتي و خصوصي و پرهيز از موازي كاري بود كه به منظور ساماندهي و اشتغال خانواده هاي روستائي، دنبال میشود

افزودن نظر

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.