ارتقا امنیت با پهپاد

نویسنده مطلب
Average: 4 (1 vote)
این محتوا چه جامعه هدفی را دنبال می کند؟
استانی
در این مطلب در مورد چه سازمان هایی صحبت شده است؟

همه اصحاب رسانه به خاطر دارند حوادثی که در چند دهه قبل رخ داد که استان را در چشم جهانیان به مکانی نا امن مبدل کرد. از آدم ربایی در بم گرفته تا درگیری های مسلحانه و آدم ربایی ها که در مناطق کویری موجب احساس نا امنی شده بود.
چند ماه قبل ارتش و پلیس
کرمان از کنترل امنیت مناطق کویری به واسطه پهپاد خبر به میان آوردند که موجب خرسندی مردم استان شد وامسال نیروی انتظامی از برقراری امنیت به کمک پهپاد سخن می راند. دو اتفاق ارزشمند که می تواند کرمان را در زمینه برقراری امنیت چنان ارتقا دهد که دیگر آن اتفاق های تلخ از ذهن جهانیان و مردم دیگر استان ها پاک شود. امسال پیشرفت نیروی انتظامی به مقطعی رسیده است که دیگر پهپادها در امر کنترل ترافیک به کمک پلیس شتافته اند. نکته ای که در کشورهای فوق پیشرفته هم هنوز آنطور که باید مورد توجه قرار گرفته نشده است. اما اینجا در کرمان بیش از 100 خودروی متخلف بدون اینکه متوجه دوربین کنترل سرعت باشند و بدون اینکه متوقف ساختن آنها موجب ایجاد ترافیک شود، جریمه شدند. فضای ترافیکی استان از ابتدای امسال به گونه ای خواهد بود که دیگر رانندگانی که مکان دوربین ها را حفظ بودند و پیش از رسیدن به این مناطق سرعت خود را کاهش می دادند، احساس امنیت نخواهند کرد و همواره باید از چشم قانون هراس داشته باشند. این نکته بسیار ارزشمند است هم در عرصه ترافیک و هم در زمینه کنترل امنیت مناطق پهناور کویری که به واقع با نیروی انسانی قابل رصد نیست. سالها همین پهناور بودن مناطق کویری استان کرمان چشم امیدی بود برای اشرار و سوداگران مواد مخدر که به واسطه غیرقابل رصد بودن برخی مناطق کمال بهره را برده و امنیت استان را زیر سوال م یبردند. امروز اما بسیار میتوان به این رفتار پهپادی-امنیتی در استان کرمان امیدواربود. اینکه مجرمان و اشرار دیگر مناطق حضور پلیس ونیروهای سپاه و ارتش را پیش بینی نکنند بسیار مهم ودر زمینه ارتقا سطح امنیت بسیار ارزشمند است. این نکته هم به گردشگری استان کرمان بسیار کمک خواهد کرد وهم موجب دلگرمی سرمایه گذاران غیر کرمانی خواهد شد. اتفاقی که فعالان این دو حوزه سالها به دنبال آن بودند و امروز با ارتقا سطح فناوری نیروی انتظامی خوشبختانه به مرحله عمل رسیده و می توان به آن امیدوار بود. باید از نیروی انتظامی استان کرمان و به خصوص فرمانده خوش فکر این مجموعه قدردانی کرد که اینگونه با تفکر هروز خود موجب راه اندازی این سامانه با اهمیت وارزشمند شدند و از این پس می توان تقریبا متربه متر این استان را تحت کنترل نیرو یهای امنیتی دانست.

افزودن نظر

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.