بخشودگى جرائم مالیاتى و فرصتى ارزشمند براى فعالان اقتصادى

نویسنده مطلب
Average: 4 (2 votes)
این محتوا چه جامعه هدفی را دنبال می کند؟
ملی
در این مطلب در مورد چه سازمان هایی صحبت شده است؟

درمان خود رااز قرآن بخواهید ودرسختی هااز ق آن یاری بطلبید که در قرآن درمان بزرگ ترین بیماری هایعنی کف و نفاق و س کشی و گمراهی است پس به وسیله قرآن خواسته های خودرا ازخدابخواهیدوبادوستی قرآن به خداروی آوریدو
مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان از بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در راستای حمایت از تولید و پیشگیری ازاثرات ویروس کرونا بر فضای کسب و کار خبر داد۔
بهروز مهدلو با اشاره به بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در راستای حمایت از تولید، وصول معوقات مالیاتی وارتقای سلامت اداری و تکریم فعالان اقتصادی در سال تولید پشتیبانی هاw‏ مانع زدایی ها و پیشگیری از اثرات ویروس کرونا بر فضای کس ب و کار بیان کرد: با توجه به مفاد ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم، بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده برای کلیه فعالان اقتصادی اعم از تولی دی و خدماتی در هر منبع برای هر سال یا دوره در صورت پرداخت مانده بدهی (اصل بدهی، جرائم غیرقابل بخشش و آن بخش از جرائمی که مورد بخشودگی واقع نشده است) تا پایان اردیبهشت ماه اعلام می گردد،
وی گفت: پرداخت مانده بدهی (طبق برگ قطعی ابلاغ شده تا پایان خرداد ماه ۱۳۹۹) حداکثر تا تاریخ ۳۱ فروردین ۰ برای کلیه فعالان اقتصادی تا ۷۲ درصد و پرداخت مانده بدهی (طبق برگ قطعی ابلاغ شه از تاریخ اول تیر ۱۳۹۹ حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ برگ قطعی تا صد در صد می باشد۔
وی تاکید کرد: میزان بخشودگی جرائم آن دسته از مؤدیانی که بدهی خود(اعم از مالیات و عوارض و جرائم غیرقابل بخشش و جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشده است) را پرداخت یا تسویه نموده اند لیکن پرداختی یا تسویه مؤدی توسط اداره کل امور مالیاتی ذیربط بابت
دوره یا عملکرد مربوطه یا ردیف درآمدی مربوطه منظور نشده است ضمن اصلاح اشتباهات انجام شده و دقت در موارد آتی’ تابع شرایط مقرر در زمان پرداخت مانده بدهی خواهد بود۔
مه دلو همچنین تصریح کرد: اعمال بخشودگی جرائم برای هر یک از سنوات یا دوره ها در هر منبع با پرداخت بدهی قطعی آن سال یا دوره امکان پذیر می باشد و در صورتی که مؤدیان مالیاتی مشمول خسارت تاخیر موضوع
ماده (۲۴۲) قانون مالیات های مستقیم و تبصره (۶) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند ابتدا باید مبالغ مذکور بدون در نظر گرفتن دوره /سال امنبع مربوط از جرائم مالیانی کسروسپس نسيت به پختودگی جرائم اقدام خواهد شد۔
مهدلو ادامه داد: مؤدیانی که مشمول پرداخت مالیات نبوده و یا طبق مقررات مش مول معافیت بودند لیکن مشمول جرائم عدم انجام تکالیف قانونی شده اند(به استثنای جرائم موضوع بند ۹ این دستورالعمل) حسب مورداز بخشودگی تا صد در صد جرائم برخوردار خواهند شد۔
مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان ملاک تاریخ تعیین قطعیت بدهی برای مودی ان در خصوص بدهی ابرازی تاریخ سررسید پرداخت مقرر در قوانین موضوعه عنوان کرد و گفت: شرط برخورداری از بخشودگی صد در صدی جرائم موضوع ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات های مستقیم برای عملکرد سال های ۱۳۹۱ لغایت ۵۱۳۹۴ پرداخت بدهی مالیاتی عملکرد آن سال فارغ از زمان پرداخت می باشد، لیکن برای سال ۱۳۹۵ به بعد شرط برخورداری از بخشودگی جرائم موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیات های مستقیم علاوه بر پرداخت بدهی آن سال،ارسال فهرست معاملات هر یک از سال های مذکور می باشد و در صورتی که تمام یا بخشی از فهرست معاملات در سنوات اخیر بنابه دلایلی خارج از اختیار مژدی (با تشخیص مدیران کل امور مالیاتی) ارائه نگردیده باشد، بخشودگی جرائم یادشده به شرط پرداخت بدهی مالیاتی عملکرد سال مربوطه می باشد که بخشودگی جرائم موضوع این بند به ادارات کل امور مالیاتی تفویض می گردد۔
روابط عمومی این مجموعه مدیر مخابرات منطقه اصفهان’به مناسبت هفته ارتباطات و روز روابط عمومی، ضمن بازدیداز بخش های مختلف روابط عمومی این مجموعه بر حضور موثر در رسانه ها و فضای مجازی به منظور بیان خدمات ارزش مند مخابرات به هم استانی های عزیز تاکید کرد۔ اسماعیل قربانی در این بازدید که با همراهی مدیر دفتر مدیر منطقه صورت گرفت؛ روابط عمومی را به مثابه پلی میان یک سازمان و مخاطبان دانست و گفت: روابط عمومی، فرایند ارتباطات راهبردی است که میان جامعه و سازمان ها روابط سودمند دوسویه ایجاد می کندو هنرروابط عمومی« ایجادیک ارتباط مناسب و خوب بین یک مجموعه و مخاطبان آن است۔ وی بااشاره به اهمیت رسانه در دنیای امروز اظهار کرد: امروزه استفاده از بسترهای جدیدو پتانسیل شبکه های اجتماعی در راستای اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به مردم امری بسیار مهم است و باید روابط عمومی از تمام ظرفیت های رسانه ای بالقوه این فضا به نحو احسن استفاده کند۔ در این دیدار شاهین ملک زاده رئیس اداره روابط عمومی مخابرات منطقه اصفهان نیز گزارشی از فعالیت هایی صورت گرفته دواین اداره درطول سال گذشته ارائه کرد۔
 

افزودن نظر

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.