تیترهای برجسته
انتقاد از خدما ترسانی پُست استان کرمان
توافق نهایی اجرای پروژه انتقال آب به شهر کرمان
در این شماره در مورد چه سازمان هایی صحبت شده است؟

Comments

افزودن نظر

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

+افزودن نظر

آخرین نظریات

مطالب این تک شماره

دکتر محمدرضا پورابراهیمی در نشست مشترک با استاندارکرمان و مدیرعامل شرکت سهامی مهندسی آب و فاضلاب کشور در زمینه تسریع در اجرای پروژه خط انتقال آب

تک شماره های مرتبط از سایر نشریات

نشریه زن و اجتماع شماره 13
نشریه زن و اجتماع شماره 12
نشریه زن و اجتماع شماره 11
زن و اجتماع شماره 10
زن و اجتماع شماره 9
نشریه زن و اجتماع شماره 8
نشریه زن و اجتماع شماره 7
نشریه آفاق جنوب شماره 82