Average: 4 (2 votes)
تیترهای برجسته
خدمات اداری اداره کل راه و شهرسازی جنوب در دوران کرونا الکترونیکی است
در این شماره در مورد چه سازمان هایی صحبت شده است؟

Add new comment

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

+افزودن نظر

آخرین نظریات

هیچ نظری درج نگردیده است

مطالب این تک شماره

گسترش اینترنت و استفاده از فضای مجازی همواره در معرض انتقاد و نفی بسیاری بوده است، اما شیوع پاندمی کرونا و نقش مؤثر و حیاتی رسانه‌های مجازی لزوم و قدرت این رسانه‌ها را بیش از پیش آشکار نمود.

تک شماره های مرتبط از سایر نشریات

روزنامه پیام ما شماره 2007
روزنامه پیام ما شماره 2006
نشریه سپهربردسیر شماره 480
روزنامه پیام ما شماره 2005
روزنامه ندای وحدت شماره 3064
نشریه نسیم امید شماره 275
نشریه هفتواد شماره 347
روزنامه پیام ما شماره 2004