Average: 4 (3 votes)
تیترهای برجسته
وزیرصمت درسفربه جنوب کرمان:«فتاح» کار بنیاد مستضعفان در قلعه گنج را به تعطیلی کشاند
نامزدهای ریاست جمهوری برای گرد وغبار شرق کرمان برنامه دارند؟
با حقابه هم تالاب جازموریان احیا نمی شود
تجربه رشد۸ درصدی صنعت کشور در دوران کروناو تحریم
در این شماره در مورد چه سازمان هایی صحبت شده است؟

افزودن نظر

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

+افزودن نظر

آخرین نظریات

هیچ نظری درج نگردیده است

مطالب این تک شماره

هیچ مطلبی برای این تک شماره درج نگردیده است

تک شماره های مرتبط از سایر نشریات

نشریه اقتصاد کرمان شماره 203
نشریه طرح فردا شماره 156
نشریه اقتصاد کرمان شماره202
نشریه طرح فردا شماره 155
نشریه طرح فردا شماره 153
نشریه اقتصاد کرمان شماره 200
نشریه طرح فردا شماره 152
نشریه اقتصاد کرمان شماره 199