Average: 4 (3 votes)
تیترهای برجسته
وزیرصمت درسفربه جنوب کرمان:«فتاح» کار بنیاد مستضعفان در قلعه گنج را به تعطیلی کشاند
نامزدهای ریاست جمهوری برای گرد وغبار شرق کرمان برنامه دارند؟
با حقابه هم تالاب جازموریان احیا نمی شود
تجربه رشد۸ درصدی صنعت کشور در دوران کروناو تحریم
در این شماره در مورد چه سازمان هایی صحبت شده است؟

افزودن نظر

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

+افزودن نظر

آخرین نظریات

هیچ نظری درج نگردیده است

مطالب این تک شماره

هیچ مطلبی برای این تک شماره درج نگردیده است

تک شماره های مرتبط از سایر نشریات

نشریه طرح فردا شماره 145
نشریه اقتصادکرمان شماره 193
نشریه طرح فردا شمار144
روزنامه اقتصاد کرمان شماره 192
نشریه اقتصاد کرمان شماره 191
نشریه طرح فردا شماره 142
نشریه اقتصاد کرمان شماره 190
نشریه طرح فردا شماره 141