Average: 4 (3 votes)
تیترهای برجسته
تباهی امنیت غذایی با تصمیم های ستاد تنظیم بازار
آغاز طرح سنجش سلامت نوآموزان از یکم تیرماه ۱۵۶ پایگاه در استان کرمان آماده ی اجرای طرح هستند
بازار مس اصفهان و زنجان پررونق تر از کرمان است
تعویق در دریافت دوز دوم واکسن کرونا مسئله ای ایجاد نمی کند
مدی رکل میرا ثفرهنگی، گردشگری و صنای عدستی استان کرمان: همایش روز جهانی صنایع دستی در کرمان برگزار م یشو د
در این شماره در مورد چه سازمان هایی صحبت شده است؟

افزودن نظر

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

+افزودن نظر

آخرین نظریات

هیچ نظری درج نگردیده است

مطالب این تک شماره

هیچ مطلبی برای این تک شماره درج نگردیده است

تک شماره های مرتبط از سایر نشریات

نشریه طرح فردا شماره 145
نشریه اقتصادکرمان شماره 193
نشریه طرح فردا شمار144
روزنامه اقتصاد کرمان شماره 192
نشریه اقتصاد کرمان شماره 191
نشریه طرح فردا شماره 142
نشریه اقتصاد کرمان شماره 190
نشریه طرح فردا شماره 141