تیترهای برجسته
بازرس کل استان کرمان: مردم موارد فساد اداری و مالی را اطلاع رسانی کنند
بحران آب و فریاد مطالبه مردم کرمان
جانشین فرمانده انتظامی استان : طرح برخورد با خودر وهای پلاک مخدوش و فاقد پلاک اجرا می شود
پیوستن ایران به ۱۰ کشور سازنده تلسکوپ در جهان
مدیرکل آموزش و پرورش کرمان خبر داد: جذب بیش از پنج هزار معلم برای سال تحصیلی آینده
ورودی بیماران اعصاب و روان به مراکز نگهداری روندی افزایشی دارد
بیست میلیون دوز واکسن کوو ایران برکت تا شهریور تولید خواهد شد
در این شماره در مورد چه سازمان هایی صحبت شده است؟

افزودن نظر

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

+افزودن نظر

آخرین نظریات

هیچ نظری درج نگردیده است

مطالب این تک شماره

هیچ مطلبی برای این تک شماره درج نگردیده است

تک شماره های مرتبط از سایر نشریات

نشریه زن و اجتماع شماره 8
نشریه زن و اجتماع شماره 7
نشریه زن و اجتماع شماره 6
نشریه زن و اجتماع شماره 5
نشریه زن و اجتماع شماره 4
نشریه زن و اجتماع شماره 159
نشریه کارمانیا شماره 38
نشریه زن و اجتماع شماره 158