آختلاف نظرها درباره طرح انتقال آب از سد صفارود به شمال استان ادامه دارد

۹۵/۰۶/۱۶ شماره 716 ۷۱۶
شماره 716 ۷۱۶
پیام ما شماره ۷۱۶ ۹۵/۰۶/۱۶