آخرین وضعیت پرونده زغال سنگ کرمان از زبان نماینده مردم زرند

۹۴/۱۰/۲۹ شماره 2248 ۲۲۴۸
شماره 2248 ۲۲۴۸
کرمان امروز شماره ۲۲۴۸ ۹۴/۱۰/۲۹