آزادسازی 30 هزار مترمربع اراضی شهری در کرمان

۹۵/۰۹/۰۱ شماره 2083 ۲۰۸۳
شماره 2083 ۲۰۸۳
ندای وحدت شماره ۲۰۸۳ ۹۵/۰۹/۰۱