آغاز عملیات اجرایی گاز رسانی به شهرستان جیرفت

شماره 76 ۷۶
ندای اعتدال کرمان شماره ۷۶ ۹۶/۰۴/۲۸