آغاز واریز سود سهام عدالت به حساب مشمولان از چند روز آینده

۹۶/۰۸/۲۲ شماره 2320 ۲۳۲۰
شماره 2320 ۲۳۲۰
ندای وحدت شماره ۲۳۲۰ ۹۶/۰۸/۲۲