آماده باش کامل استان در پی وقوع زلزله7/2 ریشتری استان های مرزی کشور

۹۶/۰۸/۲۳ شماره 2321 ۲۳۲۱
شماره 2321 ۲۳۲۱
ندای وحدت شماره ۲۳۲۱ ۹۶/۰۸/۲۳