آمادگی دفاعی امروز ارتش قابل مقایسه با دوران دفاع مقدس نیست

۹۶/۰۷/۰۳ شماره 2288 ۲۲۸۸
شماره 2288 ۲۲۸۸
ندای وحدت شماره ۲۲۸۸ ۹۶/۰۷/۰۳