آیت االله هاشمی رفسنجانی من قدرتی ندارم فشار بیاورم تا در مورد تایید صلاحیت ها تجدید نظر شود

۹۴/۱۱/۱۳ شماره 557 ۵۵۷

۵۵۷

۸۳
شماره 557 ۵۵۷
پیام ما شماره ۵۵۷ ۹۴/۱۱/۱۳