آیت الله جوادی آملی: هر لحظه که به یاد سردار سلیمانی بیفتم برایش دعا می کنم

۹۶/۰۸/۰۱ شماره 2306 ۲۳۰۶
شماره 2306 ۲۳۰۶
ندای وحدت شماره ۲۳۰۶ ۹۶/۰۸/۰۱