آیت الله مکارم: مجالس حسینی نباید به مسائل سیاسی جناحی و تفرقه انگیز آلوده شود

۹۶/۰۷/۰۳ شماره 2288 ۲۲۸۸
شماره 2288 ۲۲۸۸
ندای وحدت شماره ۲۲۸۸ ۹۶/۰۷/۰۳