آیت الله هاشمی : ان شاءالله برای انتخابات می آیم

۹۴/۰۹/۰۷ شماره 2223 ۲۲۲۳
شماره 2223 ۲۲۲۳
کرمان امروز شماره ۲۲۲۳ ۹۴/۰۹/۰۷۱


۶۸

5,000 ریال – خرید این شماره