آیت الله هاشمی رفسنجانی: من به عنوان یک روستایی در کویر کرمان و رفسنجان زندگی میکردم ارزش آب را می فهمم

۹۵/۰۸/۱۸ شماره 44 ۴۴
شماره 44 ۴۴
ندای اعتدال کرمان شماره ۴۴ ۹۵/۰۸/۱۸