آیت الله هاشمی رفسنجانی یک امیر کبیر و بلکه بالاتر از آن بود

۹۵/۱۰/۲۶ شماره 2118 ۲۱۱۸
شماره 2118 ۲۱۱۸
ندای وحدت شماره ۲۱۱۸ ۹۵/۱۰/۲۶