آیین آغاز عملیات ساخت بزرگترین مجموعه تفریحی گردشگری سیرجان

۹۴/۱۰/۰۹ شماره 40 ۴۰
شماره 40 ۴۰
اقتصاد کرمان شماره ۴۰ ۹۴/۱۰/۰۹